geulaVOD היא מערכת קורסים אונליין שמאפשרת למשתמש לעיין בספרייות תכנים ובהן סדרות של שיעורים מסודרים לפי נושאים.
המערכת מבוססת וורדפרס +אנגולר אך בוצעה כאן עבודה רבה בפיתוח מערכת גמישה ומודולרית עם אפשרויות הרחבה רבות.
באמצעות המערכת, ניתן לבחור ולהוסיף תכנים/סדרות לספריה אישית וללמוד אותם מסודר.
כמו"כ כדי לעודד התמדה ישנה מערכת שעות ותזמונים שמאפשרת לקבוע ביומן זמני לימוד והמערכת תדע לשלוח תזכורת טרם שעת הלימוד.
הלקוח שלנו פה היה ארגון חב"די שמציע ומקדם לימודי תורת הגאולה. האתר אומנם במסגרת הרצה אך הוא דיי גמור.
המערכת פותחה בגמישות ומודולריות ויכולה לשמש גם למטרות אחרות דהיינו עבור כל מערכת קורסים בכל תחום או נושא אחר.

הפרויקט עוצב אופיין ונוהל ע"י shneorweb.