Top

Music Theory Tools.com

אתר React שבו יצרתי  כלים שיעזרו לתלמידי תאוריית מוזיקה.

כרגע קיימים באתר הכלים הבאים:

  • Chord Finder – אתם מכניסים שם של אקורד והאתר נותן לכם את כל התווים שהאקורד בנוי ממנו- מוזמנים לנסות גם את  האקורדים המורכבים יותר שאתם מכירים כולל 7,9,11 ו13.
  • Scale Finder – אתם מכניסים שם של סולם והאתר נותן לכם את כל התווים שהסולם בנוי ממנו- מוזמנים לנסות גם את  סולמות מורכבים…
  • Interval Calculator – אתם מכניסים שני תווים והאתר נותן לכם את המרווח(Interval) בניהם – לדוגמה המרווח שבין C ל G הוא  5 perfect
  • Chord Progressions – אתם מכניסים את האקורדים שאתם רוצים בצד שמאל ואת שם הסולם בצד ימין והאתר נותן לכם את הדרגות של האקורדים בסולם – למשל האקורדים הבאים: C Dm Eb בסולם C יהיו דרגה
    I IIm bIII בסולם